Ölçüm Hizmetleri

Enerji Verimliliği üzerine üretilecek projelerin en önemli aşaması, analiz aşamasıdır. Zira, mevcut durum değerlendirmeleri ve alınan verim hakkında yeterli olmayan bilgiler, hiçbir anlam ifade etmemekle birlikte, yapılacak çalışmalardan elde edilecek verimin de istenen düzeyde olmamasına sebep olur.

Dolayısıyla yapılacak ölçüm ve analiz çalışmalarının, doğru cihazlar ve yetkin mühendislerce yapılması gerekmektedir.

Yeşil Enerji EVD olarak, bakanlıkça belirlenmiş standartların da üzerindeki hizmet kalitemizle çalışma ortaklarımıza en doğru analiz ve ölçüm sonuçlarını vermekteyiz.

Bu çalışmaları yaparken kullandığımız araç ve cihazların tümü, doğru kalibre edilmiş ve standartlara uygun olarak seçilmiştir.

TERMAL KAMERA ÖLÇÜMLERİ

Yüksek teknolojiye sahip termal kameralarla duvarlardaki ve mekanik tesisatlardaki ısı kaçakları ve 

enerji kayıpları tespit edilerek raporlanır