Yalıtım Danışmanlığı

Bina yalıtım ihtiyacının hesaplanması,

Kat maliklerine bilgilendirme toplantısı yapılması, 

Ts825 yalıtım projesinin hazırlanması

Termal kamera raporlarının alınması

Bankalarla yalıtım kredi anlaşmalarının yapılması

Avukatlarımızca ısı yalıtım sözleşmesinin hazırlanması

Tmmob Makine Mühendisleri ve İnşaat Mühendisleri odalarından bilirkişi raporlarının alınması      

5627 sayılı ‘Enerji Verimliliği Kanunu’ ve eki olan tüm yönetmelikler gereği binanın ihtiyacı olan tüm belgelerin düzenlenmesi.

*** Yalıtım danışmanlığı hizmetlerimiz için müşterimiz olmasanız dahi sizlerden hiçbir ödeme talep edilmez. 

*** Yalıtım danışmanlığı hizmetimiz ‘Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda binanıza en doğru yalıtımı yaptırabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm hizmetleri kapsamaktadır.