Verim Artırıcı Projeler

Özellikle endüstriyel yapılar ve fabrikalar için daha önce defalarca uygulanmış ve başarısı kanıtlanmış bir takım projeler kullanılır. Bu projelerin en temel amaçları;

Üretim prosesleri esnasında ortaya çıkan atıkların enerji dönüşümüne kazandırılması

Enerji tüketim sarfiyatlarının, teknolojik iyileştirmelerle, düşürülmesi

Endüstriyel üretim sürecinde yapılacak iyileştirmelerle harcanan enerjinin azaltılması

Bu iyileştirme çalışmaları, kısa vadede kendini amorti ederken, orta ve uzun vadede ciddi anlamda kazançlar elde edilmesini sağlar.