ENERJİ KİMLİK BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER BULUNUR

ENERJİ KİMLİK BELGESİ'NDE (EKB) HANGİ BİLGİLER BULUNUR?

Enerji Kimlik Belgesi'nde (EKB) binanızın;

 1.  Yalıtım durumu,
 2.  Isıtma için ihtiyaç duyulan enerji ihtiyacı ve enerji sınıfı,
 3.  Soğutma için ihtiyaç duyulan enerji ihtiyacı ve enerji sınıfı,
 4.  Sıhhi sıcak su temini için ihtiyaç duyulan enerji ihtiyacı ve enerji sınıfı,
 5.  Havalandırma durumu ve havalandırma için ihtiyaç duyulan enerji ihtiyacı ve enerji sınıfı,
 6.  Aydınlatma için ihtiyaç duyulan enerji ihtiyacı ve enerji sınıfı,
 7.  Sera gazı salınım oranı ve enerji sınıfı,
 8.  Yenilenebilir enerji kullanım oranı ve enerji sınıfı
 9.  UAVT bina numarası ( bina kimlik numarası )
 10.  Adres, ada-parsel gibi adres ve genel bilgiler,
 11.  Enerji Kimlik Belgesi'nin düzenlenme ve geçerlilik süresi,
 12.  Enerji Kimlik Belgesi'ni düzenleyen mühendisin adı-soyadı ve oda sicil numarası,
 13.  Enerji Kimlik Belgesi numarası,
 14.  Enerji Kimlik Belgesi'nin ait olduğu binanın resmi,
 15.  Enerji Kimlik Belgesi'ni düzenleyen Kuruluşun bilgileri bulunur.

Aşağıdaki enerji kimlik belgesi örneğinde detayları görebilirsiniz;

Enerji kimlik belgesinde hangi bilgiler bulunur